ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมิน กิจกรรมครูดีในดวงใจศิษย์ โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ร่วมตอบแบบประเมิน กิจกรรมครูดีในดวงใจศิษย์ โครงการวันไหว้ครู ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button