ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และโครงการขับขี่ปลอดภัย

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการอบรมการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ และโครงการขับขี่ปลอดภัย โดยมีนายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครูสาขาวิชาช่างยนต์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button