กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และรับเกียรติบัตรเด็กดี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และรับเกียรติบัตรเด็กดี โดยเข้าร่วม 2 แห่ง คือองค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด และสำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button