ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ.2566 และการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันครูประจำปี พ.ศ.2566 และการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดงาน วันครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button