ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button