ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมมอบมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมอบมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล โดยมีผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ นายอำเภอตระการพืชผลพร้อมนายกเหล่ากาชาดอำเภอตระการพืชผล ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button