ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ

วันที่ 26-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) รุ่นที่ 6/2567 และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567 มีกิจกรรมต่างๆ เช่นหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษลูกเสือ,บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ,การชุมนุมรอบกองไฟ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะทางการลูกเสือ ตามหลักสูตรในการอบรม ไปใช้ในการการเรียนการสอน ในอนาคต ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบคุณภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ วท.เดชอุดม

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button