ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา หัวหน้างานโครงงานพิเศษและบริการชุมชน นำบุลคากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจับจีบผ้าและผูกผ้าประดับตกแต่ง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button