ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button