ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายกรวิทย์ สระประไพ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญดีเด่นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสวายน้อย และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button