ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงาน วันสถาปนา 160 ปี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะหอไตรหนองขุหลุ

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมงาน วันสถาปนา 160 ปี อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะหอไตรหนองขุหลุ

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button