ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2666 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ Korat Hall 1 ชั้น 4 เซ็นทรัล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button