ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับฟังแนะแนวรายละเอียดโครงการรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2666 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุขสันต์ เคนสิน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นำนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพในภาคเรียนถัดไป เข้ารับฟังแนะแนวรายละเอียดโครงการรับนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button