ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2666 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานในระดับจังหวัดอุบลราชธานี ของสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button