ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียน การสอนหลักสูตร สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าและเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ในการจัดการเรียน การสอนหลักสูตร สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าและเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button