ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชล ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

📣วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชล ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 👉ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 👉และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
✔️ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button