ข่าวประชาสัมพันธ์

ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และกล่าวต้อนรับผู้ดำเนินกิจกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 16 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ และกล่าวต้อนรับผู้ดำเนินกิจกรรมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตระการพืชผล ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 โดยมี นางสุขุมาน พาสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานดำเนินการสอบ ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button