ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ หนุนเสริมการดำเนินงานการจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือกนักเรียนรับทุน สนันสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู ร่วมต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ “หนุนเสริมการดำเนินงานการจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา การค้นหา คัดกรองความยากจน และคัดเลือกนักเรียนรับทุน สนันสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพที่รับทุน นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button