ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้านิเทศและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิชาชีพและสอบประมวลผลความรู้ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยนายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้านิเทศและเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานวิชาชีพและสอบประมวลผลความรู้ รายวิชาโครงงานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button