ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ คู่การพัฒนา” สัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับเกียรติจาก นายภัทรพล สารการ นายอำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ คู่การพัฒนา” สัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และนักเรียนกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 โครงงาน สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ จำนวน 20 ผลงาน การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล จำนวน 20 ชุดการแสดง การประกวดสวนถาด จำนวน 60 ผลงาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 การแสดง นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 บูท การแข่งขันจรวดขวดน้ำ จำนวน 20 ผลงาน การแข่งขัน STEM ศึกษา จำนวน 15 ทีม โครงการรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมทักษะภาษาไทย ทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ และโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสำหรับนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button