ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ นายพัชรพล รัตนะวัล นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอแสดงความยินดี กับ นายพัชรพล รัตนะวัล นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button