ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับการคัดเลือกสอบบรรจุ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับการคัดเลือกสอบบรรจุ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button