ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU วิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ณ หอประชุมวารินนคร วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button