ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายโควิน เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2566 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button