ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญและ ผู้บังคับบัญชาวิสามัญดีเด่น ประจำปี 2565 สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาเอกชน

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพงานกองลูกเสือ เนตรนารีสามัญและ ผู้บังคับบัญชาวิสามัญดีเด่น ประจำปี 2565 สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาเอกชน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button