ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้นายจัตตุพงษ์ สุราโพธิ์ หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button