ประกาศ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button