ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรม ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวน
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เข้าร่วมกิจกรรม
๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button