ข่าวประชาสัมพันธ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำหน่ายชุดนักเรียน

วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำหน่ายชุดนักเรียน ให้แก่นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2567 ณ หอประชุมโนนแม่เมาะ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button