ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงงานวิทยาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายวิเชียร บุญลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภายงานมีการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสดงการเต้น COVER DANCE การประกวดชุดแฟนซีรีไชเคิล และผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ ฯลฯ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1zKscS7vhvPfiPdzhJRblA_7Jjn2De2-l?usp=sharing

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button