ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับและลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566
📅ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567
ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button