ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาการบัญชี ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ นางสาวชลธิชา ประจัญพล นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี และนางสาวสุพรรษา ศรีราชา นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button