ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เสร็จพิธีต่อจากนั้นคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button