ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานด้านหน้าเสาธงชาติ อาคารอำนวยการ

ขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ บริเวณลานด้านหน้าเสาธงชาติ อาคารอำนวยการ

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button