ประกาศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button