ประกาศ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button