ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคตกับกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล พร้อมด้วย นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หัวหน้างานกองทุนฯ ครูและนักเรียนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รุ่น 5 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคตกับกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button