ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นำเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล นำเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงเป็นพาหะ บริเวณวิทยาลัย อาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button