วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 57 วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นายโควิน เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู พนักงานราชการ และครูพิเศษสอน ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button