ประกาศ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ประเภททุน 5 ปี (ระดับ ปวช. ต่อเนื่อง ปวส ) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button