วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 50 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ค่าย กศน. อำเภอตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button