วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 27 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย ครูผดุงศักดิ์ วงศ์คำ และคุณครูพิทยา รักษาพล นำนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง Integrate Amplifier ขนาด 30×30 watt ระดับ ปวช. ในระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาตรฐานระดับเหรียญทอง ได้แก่นายสิรวิชญ์ บุญมาปัด นายศักดิ์พล มาโดน และนายพานเพชร บำเพ็ญ นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button