วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐานและวิชาชีพ ระดับชาติ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 31 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button