วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในการแสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ ในการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล ณ หน้าห้องประชุมค่าย กศน. อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button