ทั่วไป

แผนกวิชาโยธา

   
   

หลักสูตรการจัดการเรียน การสอน

โครงสร้างหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2564 

โครงสร้างหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2565 

ติดต่อแผนกวิชา

https://www.facebook.com/civiltrakran

 

ที่เกี่ยวข้อง

ดูเนื้อหา
Close
Back to top button