วารสาร ประชาสัมพันธ์วารสารประชาสัมพันธ์

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล นำโดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาในการฝึกซ้อมทักษะการประกอบและตรวจซ้อม เครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช. ที่เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ในวันที่ 30 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button