ประกาศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ) โดยวิธีคัดเลือก

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button