ประกาศ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button