ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจราจรและซ้อมแผนเผชิญเหตุคุกคาม ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ นายกรวิทย์ สระประไพ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือวิสามัญระดับชั้น ปวช. 1 คณะกรรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม ชมรมรักษาดินแดนและรปภ. เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือจราจรและซ้อมแผนเผชิญเหตุคุกคาม ประจำปีการศึกษา 2566
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button