ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023)” ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โดย นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล มอบหมายให้ ครูในแผนกวิชาการบัญชี นำโดยนางสาวอำไพ อะวะโห และนางสาวอารีวรรณ นารี นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 9 (ACBA 2023)” ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการแข่งขันปรากฏว่า
1. นางสาวกรรณิการ์ มั่นวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. นางสาวกิตติญา จันทะชาลี ได้รับรางวัลชมเชย

ที่เกี่ยวข้อง

Back to top button